<div class=”str-body”><p><p><span class=”text51″>Anayasa &ccedil;alışmalarının bazı &ldquo;yerleşik unsurlar&rdquo; tarafından sabote edilmeye &ccedil;alışıldığı şu g&uuml;nlerde tekrar da olsa, yeniden de olsa hatta bininci defa da olsa yine yazacağım; <strong><span class=”text53″>Başkanlık kolay vazge&ccedil;ilebilecek bir adım değildir ve BU &Uuml;LKENİN BAŞKANLIK SİSTEMİNE İHTİYACI HERŞEYDEN FAZLADIR!</strong></p> <p><strong></strong><span class=”text14″>Sevgili dostlar, konuya girdikten ve ana tespiti yaptıktan sonra <span class=”text52″><strong>konuyu detaylı şekilde a&ccedil;mak ve bir tespit yapmak istiyorum; </strong><span class=”text14″>T&uuml;rkiye&rsquo;nin 1938-2003 arasında yaşadığı b&uuml;t&uuml;n sorunların temelinde tek bir ger&ccedil;ek var; &ldquo;g&uuml;&ccedil;s&uuml;z h&uuml;k&uuml;metler, kudretsiz Başbakanlar ve en &ouml;nemlisi karşılarında G&Uuml;&Ccedil;L&Uuml; BİR YERLEŞİK D&Uuml;ZEN&rdquo;! </p> <p><span class=”text14″>BAŞKANLIK başlığına bu tespit eşliğinde bakınca &ldquo;Başkanlık ne getirecek&rdquo; diye sorup, konuyu &ouml;nemsizleştirmeye &ccedil;alışanlara vereceğimiz ilk cevap &ccedil;ok a&ccedil;ık; se&ccedil;ilen kim olursa olsun, %50&rsquo;nin &uuml;zerinde başa gelecek ve sadece T&uuml;rk Halkına karşı sorumlu olacak… Daha a&ccedil;ık yazayım; YERLEŞİK D&Uuml;ZEN&rsquo;in &ouml;zellikle 2003 yılına kadar karşısında bulmaya alıştığı &ldquo;g&uuml;&ccedil;s&uuml;z h&uuml;k&uuml;metler&rdquo; modeli tam olarak &ccedil;&ouml;kecek! Bir not d&uuml;şelim: Bug&uuml;n sistem &ldquo;m&uuml;kemmel olma noktasına uzak&rdquo; fakat Başbakan Erdoğan aldığı oy ve kişisel &ouml;zellikleri ile sistemin eksiklerini kapatıyor…</p> <p><span class=”text53″><strong>Sonu&ccedil; 1:</strong><span class=”text51″>&nbsp;&ldquo;Se&ccedil;ilen&rdquo;, halkın yarısından fazlasının doğrudan desteğini alacak ve YERLEŞİK YAPI ne kadar g&uuml;&ccedil;l&uuml; olursa olsun, BAŞKAN, bu YAPI&rsquo;dan her zaman DAHA G&Uuml;&Ccedil;L&Uuml; olacak! Bu noktada ge&ccedil;mişe d&ouml;n&uuml;n bakın; ortalama &ouml;mr&uuml; 1,5 yıl olan h&uuml;k&uuml;metler ve g&uuml;&ccedil;s&uuml;z koalisyonların kudretsiz Başbakanlarına h&uuml;kmeden G&Uuml;&Ccedil;L&Uuml; YERLEŞİK D&Uuml;ZEN! </p> <p><span class=”text53″><strong>Sonu&ccedil; 2:</strong><span class=”text51″>&nbsp;10 yıllık emek ve m&uuml;cadele ile gelinen noktada bug&uuml;n YERLEŞİK D&Uuml;ZEN&rsquo;e karşı T&uuml;rk Halkının 1930&rsquo;lardan itibaren &ldquo;kaptırdıkları&rdquo; geri alınmaya başlandı. Şimdi bu s&uuml;reci hızlandırmak ve halkı bu &uuml;lkenin TEK SAHİBİ kılmak i&ccedil;in atılması gereken en &ouml;nemli adım; Başkanlık Sistemi… </p> <p><span class=”text53″><strong>Sonu&ccedil; 3: Ekonomide &ouml;ng&ouml;r&uuml;lebilir </strong><span class=”text51″>bir b&uuml;y&uuml;me ve uzun vadeli s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kalkınma-istikrar i&ccedil;in T&uuml;rkiye&rsquo;nin atacağı en &ouml;nemli adım yine BAŞKANLIK SİSTEMİ! G&uuml;&ccedil;l&uuml; bir sistem garantisi olan ekonomilerde b&uuml;y&uuml;me &ccedil;ok daha hızlı olacaktır! </p> <p><span class=”text53″><strong>Sonu&ccedil; 4:</strong><span class=”text51″>&nbsp;T&uuml;rkiye&rsquo;nin B&Uuml;Y&Uuml;KL&Uuml;Ğ&Uuml;-B&Uuml;T&Uuml;NL&Uuml;Ğ&Uuml; a&ccedil;ısından da balkınca tek net &ccedil;ıkış; Başkanlık Sistemi… Eyalet, b&ouml;l&uuml;nme ve daha bir&ccedil;ok yalan propaganda, bu ge&ccedil;işin-kurtuluşun yolunu kesmek i&ccedil;in yaratılan &ldquo;sanal engel ve kara propaganda&rdquo;! </p> <p><span class=”text53″><strong>Sonu&ccedil; 5:</strong><span class=”text51″>&nbsp;Cumhuriyet kurulduktan sonra &ouml;zellikle 1938-1946 d&ouml;neminde d&uuml;ş&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z &ldquo;kontrol edilebilir&rdquo; olma tuzağından 2003 sonrası kurtulmaya ve &ouml;zellikle &ldquo;k&uuml;resel finansal prangaları&rdquo; kırmaya başladık. Bu kurtuluş ve ESKİ BİRLEŞİK B&Uuml;Y&Uuml;K B&Uuml;T&Uuml;N&rsquo;e d&ouml;n&uuml;ş, 2008 sonrasında &ouml;zellikle IMF&rsquo;nin T&uuml;rkiye&rsquo;den kovulmasıyla hızlandı ve d&uuml;nya genelinde ortaya &ccedil;ıkan YENİ D&Uuml;NYA DENKLEMİ i&ccedil;inde T&uuml;rkiye, &ldquo;en &ouml;nemli bileşenlerden&rdquo; biri olma yoluna girdi… Bu y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&uuml;n, ekonomik, sosyal ve en &ouml;nemlisi ge&ccedil;mişimizle kucaklaştığımız, coğrafyamızın genleştiği adımları var. Bu adımlar atılırken T&uuml;rkiye YENİ DENKLEM i&ccedil;inde, &ccedil;evresinde oluşan yeni coğrafi dengenin de MERKEZ&rsquo;i olmaya doğru ilerliyor… BU MERKEZ&rsquo;in varolan sistem ile y&ouml;netilmesi artık kolay değil. Bu ger&ccedil;eği dikkate alınca BAŞKANLIK ka&ccedil;ınılmaz! </p> <p><span class=”text52″><strong>Son s&ouml;z:</strong><span class=”text14″> Tekrar ediyorum ve inandığımı son nefesime kadar tekrar edeceğim; Başbakan Erdoğan &ldquo;aldığı oy oranı&rdquo; ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; karakteri ile &ldquo;sistemin eksiklerini kapatıyor&rdquo; ve YERLEŞİK D&Uuml;ZEN&rsquo;e karşı &ldquo;DİK durabiliyor, T&uuml;rkiye&rsquo;ye ve T&uuml;rk Halkına zaman kazandırıyor. Fakat bu g&uuml;&ccedil; &ldquo;SİSTEM en noktasına geldi&rdquo; anlamını taşımıyor. Kişisel &ccedil;aba ile kapatılan fark, YAPI &ldquo;bir &uuml;st kademeye&rdquo; &ccedil;ekerek mutlaka sistemsel olarak kapatılmalı ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin 100 yıllık sentezi &ldquo;Başkanlık&rdquo; ile ortaya konmalı! Bu &uuml;lkenin &ldquo;YERLEŞİK UNSURLARDAN&rdquo; kurtularak HALKIN İRADE ve İDARESİ ile sonsuza dek y&ouml;netilmesini isteyen her T&Uuml;RKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ VATANDAŞI bu yolda m&uuml;cadele etmeli ve gereğini yapmalıdır! Yaşasın tam bağımsız, cihanş&uuml;mul B&Uuml;Y&Uuml;K T&Uuml;RKİYE…</p> <p><span class=”text53″><strong>&Ouml;nemli not: </strong><span class=”text51″>Başkanlık sistemine ge&ccedil;emez ve eski sistemin yeniden tesis edilmesine izin verirsek, YERLEŞİK D&Uuml;ZEN bu sefer sadece malımızı değil CANIMIZI da alır! Şu c&uuml;mleyi unutmayın; k&ouml;t&uuml;lerin başarılı olması i&ccedil;in tek kural; iyilerin sessiz ve seyirci kalarak bir şey yapmamalarıdır! K&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml; bu &uuml;lkeden kovma yolunda b&uuml;y&uuml;k adımlar attic, ŞER İTTİFAKI tamamen &ccedil;&ouml;kene kadar da durmayacağız!</p>

Reklamlar